4. august 2019

Vedlikehold

I samarbeid med Avitech AS – Fly og Helikoptervedlikehold
tilbyr vi CAMO support, ARC fornyelse samt vedlikehold og reparasjoner på de fleste typer fly og helikopter.
Våre maskiner holdes luftdyktig til enhver tid gjennom et kontinuerlig vedlikeholdsprogram levert av Avitech AS

For utfyllende info, se www.Avitech.as
Eller ta kontakt med oss, eller Avitech AS direkte.