22. mai 2017

Flyleie

Hovedsaklig gjøres booking av fly gjennom; Online Booking

For å få tilgang til å booke fly må du være registert bruker av booking systemet.
Ta kontakt med oss så får vi deg i lufta på kort tid!

Leiepriser fom 1.Jan 2020:
850,-NOK – Årlig avgift

1330,-NOK/t – M5-180C LN-BED

* For å holde timeprisene lave, innbetaler hver pilot en fast årlig avgift for å bruke selskapets fly.
Avgiften fordeles til forsikring av flyene, dersom uhellet skulle være ute, samt for å dekke faste kostnader.
Det innkreves ingen andre faste avgifter for å disponere selskapets fly.
Avgiften faktureres 1. Januar hvert år til piloter som er registrert i bookingsystemet.

Avgiften må være innbetalt i sin helhet før første flyleie finner sted.

Enhver leie skal følge utsendt leieavtale, sendt til hver pilot før første leie finner sted.